Regionrådet ut mot statsbudsjettet: – Gir dårligere økonomi for kommunene

Ordførerne i Tromsø, Karlsøy og Balsfjord går hardt ut mot Stortinget etter det de mener er økte oppgaver til kommunene, uten at dette kompenseres økonomisk.

Gunda Johansen (til venstre), ordfører i Balsfjord kommune, Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen og ordfører i Karlsøy, Mona Pedersen, går ut mot stortinget etter det de mener er for lite statlige overføringer til kommunene.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

I en felles uttalelse fra de tre ordførerne i Tromsø-områdets regionråd uttrykker de sin bekymring for det de mener er dårligere økonomiske rammebetingelser for kommunene etter Stortingets vedtatte statsbudsjett.