Har fått varsel fra kommunen

Den ene barnehagen har 0,06 barn for mye per ansatt, mens den andre har 0,2 kvadratmeter for lite areal

Flere barnehager i Tromsø har fått forhåndsvarsel om pålegg. Blant annet for å ha 0,2 kvadratmeter for lite lekeareal.

FOR LITE AREAL Norlandia Kvitungen barnehage mangler 0,2 kvadratmeter areal for å oppfylle kravene.  

Eksklusiv

Forhåndsvarsel gir barnehagene mulighet til å svare før et eventuelt pålegg fra kommunen. Tre av barnehagene som har fått varsel er privateid, mens en er kommunal.