Starter planarbeid for nytt industriområde på Hundbergan

Bensinstasjon og arealer for transport- og logistikknæring er planen når Troms næringspark nå vil bygge nytt industriområde.

Hele planområdet er på omtrent 260 dekar.  Foto: Rambøll Norge AS

Eksklusiv

Rambøll har på vegne av forslagsstiller Troms næringspark As sendt ut et varsel om oppstart av planarbeid for det nye industriområdet som de ønsker å etablere på Hundbergan.