Denne doningen utviklet i Tromsøs skal gjøre kvota på kongekrabbe mer nøyaktig

Tidligere har man trålet havbunnen for å telle kongekrabbe, men nå skal kvota fastsettes ved hjelp av ny teknologi fra Havforskningsinstituttet.

KONGEKRABBETELLER: Den nyutviklede videosleden skal gjøre mer nøyaktige tellinger av dyrene på havbunnen. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

Autonome undervannsfarkoster (AUV) er fortsatt så kostbare å produsere, at forskere i Tromsø har utviklet en billigere løsning for å telle dyr på havbunnen med større nøyaktighet enn i dag.