Bybildet:

Storslått hus for nattens forlystelser

Stalheim Sportsrestaurant ved Prestvannet var en Tromsø-institusjon i mange år, men bilder av det opprinnelige lysthuset var vanskelig å komme over. Inntil i 2004.
Eksklusiv

Det var liksom ikke så viktig heller – for noen hver kunne vel bygge seg et lite lysthus – tenkte vi. Se bare på den flora av lyst- og grillhus som vokser opp i folks hager i dag.