Kommunen støtter krav om leie for oppdrettsarealer til havs

Tromsø kommune stiller seg bak kravet fra Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) om at oppdrettsnæringen bør betale leie for sjøarealene næringen bruker til oppdrettsanlegg.

VIL HA LEIE: Tromsø kommune stiller seg bak kravet om at oppdrettsnæringen skal betale leie for sjøareal næringen benytter seg av.  Foto: Terje Bendiksby

Eksklusiv

Det er i hvert fall innstilling til vedtak som administrasjonen i kommunen fremmer til politisk behandling i formannskapet i neste uke.