Frøken Karen Andersen (1903-1982);

«Den eiegode lærerinne»

«Frøken Andersen», som hun vel oftest ble kalt, var en institusjon her i byen: Ikke bare fordi hun brydde seg om elevene sine, men også fordi hun brydde seg om byen sin.

1951: Bakerst fra venstre: Kari Leine Bø, ukjent adventist, Mia Ebeltoft Arntzen, Karin (?), Sonja Storstad, Inger (?), Aud Sørensen. Andre rekke: Britt Harvey, Anne Eriksen, Guri Holm, Åse Thyholdt, May Wahle, Lita Boassen, Else Olsen, Synnøve «Sunni» Hansen. Første rekke: Anne Mari Bertling, tvillingene Inger og Gerd Mikalsen(?), Frøken Karen Andersen, tvillingene Bodil og Berit?, Inger Andresen. Foto: Ukjent, Kilde: Mia Ebeltoft Arntzen 

Eksklusiv

– Hun var en meget flink lærer og det var ingen slinger i valsen der. Ei meget bestemt dame, som vi hadde respekt for, sier Mia Ebeltoft Arntzen i dag.