Bybildet:

Frøken Andersens arv

22 september 1981 gikk «Frøken Andersen» bort. Hun etterlot seg ingen barn (bortsett fra de utallige hun hadde undervist), men satte likevel sine spor etter seg.

MUSEUMSGJENSTANDER: – Vi skal ta godt vare på hennes ting i Bymuseet, de er en del av vår bys historie, sa Erling W. Nilsen ved Tromsø bymuseum i 1982. Alle bymuseets gjenstander ble overført til Perspektivet Museum som i 2007 laget en utstilling av mange av gjenstandene som publikum hadde donert. Kan det være Karen Andersens russiske kaffeservise vi ser deler av? Bildet gjengis med tillatelse fra Perspektivet Museum. Foto: Mari Hildung. 

Eksklusiv

Den 25. januar 1982 møttes om lag 20 av venninnene hennes på Tromsø bymuseum – «i en stue preget av hennes gamle hjem».