Millionkutt til Tromsø-skolen

Forbereder seg på drastiske nedskjæringer

Samtlige kommunale barne- og ungdomsskoler i Tromsø vil få svekkede budsjetter fra høsten. – Åpenbart at vi må ta ned antall stillinger, sier kommunetopp.

INFORMERER SKOLENE: Avdelingsdirektør Kari Henriksen sier at det blir færre ansatte i skolesektoren som følge av millionkuttet – og jobber med å involvere skolene og forberede dem på en tøffere økonomisk hverdag. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

I skoleåret 2020-2021 vil Tromsø-skolen få 40 millioner mindre til sin disposisjon. Til sammenligning var det opprinnelig budsjettert med 730 millioner kroner til Tromsø-skolen i 2020. Årsaken til kuttene er merforbruket i helse- og omsorgssektoren, som har blitt så kostbart at kommunen nå også må kutte på andre sektorer for å få budsjettene til å gå opp.