Fant 32 freda samiske bygninger i Tromsø

I løpet av ni år har Sametinget kartlagt og registrert nærmere 900 automatisk freda samiske bygninger i Norge. Troms er det fylket det er registrert flest bygninger.

FREDA: Disse fire bygningene er eksempler på ulike bygningstyper som er registrert som automatisk freda samiske bygninger. FOTO: Sametinget 

Eksklusiv

Alle samiske kulturminner, også bygninger fra 1917 eller eldre er automatisk freda etter kulturminneloven. Bygninger med slik fredningsstatus har en nasjonal verneverdi.