Helsehuset gjør om ti enkeltrom til dobbeltrom

– Vi er i en kritisk situasjon med mange UNN-pasienter i kø, og ser på alle mulige løsninger, sier seksjonsleder for hjemmetjenester, Annie Skoglund.

LANG KØ: I dag venter rundt 25 utskrivingsklare pasienter ved UNN på å komme seg ut fra sykehuset, men på Helsehuset er det fullt. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

Onsdag ble det avholdt et informasjonsmøte for de ansatte i Helsehuset. De ble orientert om at ett av Helsehusets enkeltrom allerede er gjort om til et dobbeltrom, og at de planlegger å gjøre det samme med ytterligere ni rom.