– Folk må regne med å bo i egen bolig lenger enn før

Kommunen har ikke råd til å bygge nye sykehjem, og dreier eldreomsorgen mot omsorgsboliger og hjemmetjenester.

STABSSJEF: Ifølge Oddgeir Albertsen bruker Tromsø kommune mye mer enn sammenlignbare kommuner på eldreomsorg. Foto: Frank Lande 

Eksklusiv

Kristoffer Kanestrøm (Frp) har reagert på at det skal brukes anslagsvis 93 millioner kroner på å totalrenovere Kvaløysletta sykehjem, ettersom det allerede er planlagt prosjektoppstart av et helt nytt sykehjem der i 2026.