Betent nabokonflikt avgjort av retten

Ingen av de to seksjonseierne i Tussøyvegen 13 får tingrettens fulle støtte.

STRIDENS KJERNE: Uenigheter mellom eierne av de to seksjonene i dette huset i Tussøyvegen har ifølge tingretten ført til et høyt konfliktnivå. Nå har tingretten avsagt dom i saken. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

Det fremgår av dommen i tvistesaken mellom seksjonseierne av Tussøyvegen 13 A og B – saksøker Gry Gaard og saksøkte Edith Kamilla Eliassen. Den bitre konflikten, som har versert i rettsapparatet i flere år, gjelder som iTromsø tidligere har skrevet krav om tvangssalg, fastsettelse av vedlikeholdsplikt for hver seksjon og påstand om vesentlig mislighold av denne.