Utsetter stenging av Kvaløysletta sykehjem

Politikerne i kommunestyret snudde 180 grader og vedtok å utsette stengingen og oppussingen av Kvaløysletta sykehjem.

PUBLIKUMMERE: Det var stort oppmøte på tilhørerplass da fremtiden til Kvaløysletta sykehjem ble diskutert.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Det er resultatet etter en to timer lang debatt i kommunestyret onsdag.

Vedtaket er – noe forenklet – at det skal fremmes en egen politisk sak der man skal se på hva som er det best egnede alternativet for Kvaløysletta sykehjem – oppussing, riving og nybygg eller noe annet.

I mellomtiden settes hele prosessen med flytting, stenging og omplassering av beboere og ansatte på vent.

ENSTEMMIG: Kommunestyret var enig i at planene for Kvaløysletta sykehjem måtte utredes bedre.  Foto: Christer Pedersen

Forslag fra Rødt

Det var etter forslag fra Rødts Bendik Hugstmyr Woie at planene for Kvaløysletta sykehjem ble satt på vent.

– Det er bra om dette betyr at flertallet innser at det må ses på alternativer til full stenging, og en realistisk plan for flytting som tar de eldre på alvor. Men saken er ikke over, sier han.

FORNØYD: Rødts Bendik Hugstmyr Woie fikk med seg resten av kommunestyret på å utrede alternativene for Kvaløysletta sykehjem.  Foto: Christer Pedersen

Arbeiderpartiets gruppeleder Jarle Heitmann sa at posisjonen støttet forslaget fra Rødt for å understreke at man ønsker å gjennomføre en ryddigere prosess med tanke på planene for Kvaløysletta.

Men før et enstemmig kommunestyre stilte seg bak Woies forslag var debatten lang og skarp.

Kritikken var ramsalt mot posisjonen og administrasjonen i kommunen etter tre uker med debatt, usikkerhet, demonstrasjoner og protester rundt planene på stenging av Kvaløysletta sykehjem.

Saken ble behandlet i onsdagens kommunestyremøte etter at Rødts Bendiks Hugstmyr Woie hadde krevd svar på spørsmål om hvordan situasjonen hadde kunnet oppstå – og hvordan en stenging vil påvirke situasjonen innenfor pleie- og omsorgssektoren.

– Svada

Godt og vel to tredeler av representantene i kommunestyret var oppe på talerstolen, og en stor gruppe tilhørere hadde samlet seg på bakerste benk i salen

Kommentarene fra tilhørerne var ikke nådige.

"Svada", "en skandale", "ikke til å tro" var noen av kommentarene som ble hørt fra de oppbrakte tilskuerne.


Frp fremmet mistillitsforslag mot kommunedirektøren

Frps Bjørn Gunnar Jørgensen fremmet mistillitsforslag mot kommunedirektør Britt Elin Steinveg i starten av onsdagens kommunestyremøte.


Fra talerstolen kom det kraftige gloser

– Det er blitt en farse! Om man ønsket å renovere Kvaløysletta sykehjem så ville det ha blitt planlagt, det ville ha blitt budsjettert – og det ville blitt vedtatt, sa Frps Kristoffer Kanestrøm.

Opprinnelig innsparingsforslag

Han har liten tro på at en renovering har vært hovedårsaken til den planlagte stengingen.

– Saken var i utgangspunktet en innsparing på 140 millioner kroner, sa han.


Demonstrerte for å vise sin støtte til Kvaløysletta sykehjem: «Dokker kødde fan ikke med modern»

Over 200 personer stilte seg opp ved Rakettkiosken tirsdag ettermiddag for å markere sin misnøye mot hvordan saken rundt Kvaløysletta sykehjem har blitt håndtert.


Arbeiderpartiets Tonje Tunstad innrømmet langt på vei at posisjonen fikk "granatsjokk" da man ble møtt av kritikken fra byen.

BEKLAGER: Arbeiderpartiets Tonje Tunstad beklaget på vegne av posisjonen for usikkerheten som er skapt rundt Kvaløysletta sykehjem.  Foto: Ronald Johansen

– Vi beklager!

– Det er vårt ansvar å lytte til kommunens innbyggere – og det gjør vi nå. Vi beklager!

Videre sa hun at det ikke er problematisk å stille seg bak deler av kritikken.

– Det er ikke vanskelig å være enig i at det må på plass en skuddsikker plan for hvordan dette skal gjøres, sa hun.

Samtidig sier hun at det ikke er til å unngå å gjøre noe med bygningsmassen på sykehjemmet.

– Det er noe godt som kan komme ut av denne saken.

Ikke administrasjonens feil

Jan Blomseth fra Nei til Bompenger ga hele kommunestyret skylda for at den akutte situasjonen ved Kvaløysletta sykehjem har oppstått.

– Det er dette kommunestyret som har vedtatt å bygge et helsehus som kommer 160 millioner kroner å drifte, det er dette kommunestyret som har bygget et badeland, og det er dette kommunestyret som har vedtatt nedleggelse av Kroken sykehjem og åpning av Otium – alt sammen ting som gjør at vi må kutte, sa han.


– Folk må regne med å bo i egen bolig lenger enn før

Kommunen har ikke råd til å bygge nye sykehjem, og dreier eldreomsorgen mot omsorgsboliger og hjemmetjenester.


Å rette skytset mot kommunedirektøren er å rette baker for smed, mener han.

Preget av hastverk

– Å kutte i pleie og omsorgssektoren på denne måten er noe kommunedirektøren plikter å gjøre, og som hun har mandat til å gjøre for å oppfylle kommunestyrets vedtak, sa han.

Helga Marie Bjerke fra KrF mente at planene på renovering – mildt sagt – var preget av hastverk.

– Hvorfor har vi ikke utredet om vi kan bruke det tomme sykehjemmet i Kroken mens man pusser opp? Hvorfor pusse opp når vi mener at vi bør bygge nytt om noen få år? De ansatte og ledelsen ved Kvaløysletta sier at de kan drifte i en overgangsfase mens de venter på et nybygg, spurte hun.

STRUKTURELT PROBLEM: Ordfører Gunnar Wilhelmsen sa at budsjettene for pleie og omsorg har vokst til nesten det tredoble på 11 år.  Foto: Ronald Johansen

Budsjetteksplosjon

Ordfører Gunnar Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet ville ikke ta på seg eneansvar for at den økonomiske situasjonen i pleie- og omsorgssektoren er kjørt i grøfta.

– Det er ikke et partipolitisk problem, det er et strukturelt problem som går langt tilbake. I 2009 var budsjettet for sektoren litt over 500 millioner kroner – nå – 11 år senere – er budsjettet på halvannen milliard, sier han.

Ikke god ledelse

Høyres Rolleiv Lind mener at man kan kritisere administrasjonen for uklar og manglende ledelse og informasjon.

– Ledelsen står til stryk. Den øverste ledelsen har gitt dobbeltkommunikasjon, den har bidratt til forvirring og den har skapt uro og usikkerhet. Dessuten måtte ordføreren ut og roe ned situasjonen, det har vært rotete, sa han.