Kirken vil motarbeide nedgangen:

Facebook-kampanje, nettannonser og kinoreklame skal føre flere Tromsø-barn til dåpsfontenen

«La de små barna komme til meg», lyder bibelordet. Nå tar domprosten og kirkevergen helt nye midler i bruk, for å øke dåpstallene i Tromsø.

TENKER NYTT: Kirkeverge Nils Opsahl (til venstre) og domprost Stig Lægdene vil øke dåpstallet i Tromsø med 10 prosent. 

Eksklusiv

Nedgangen i dåpstallene fikk domprosten til å vurdere drop-in-dåp, skrev iTromsø i forrige måned. Nå gjøres det alvor av planene, og 20. juni huser Tromsø domkirke tidenes første drop-in-dåp i Tromsø.