Eiendomsoverdragelser i januar 2020

Sjekk hvem som kjøpte og solgte bolig i din bydel

Disse boligene skiftet eier forrige måned:
Eksklusiv

Sentrum-Sommerlyst-Workinnmarka

Skagesundvegen 45 (gnr 119, bnr 3217) er solgt for kr 7.700.000 fra Veronje Ingebrigtsen og Johnny Stensen til Renate Heierdahl og Terje Nylund (24.01.2020).