Arbeiderpartiet beklager at de hevdet å ha «full kontroll» over kommuneøkonomien

Aps gruppeleder Jarle Heitmann forsikret velgerne i 2018 om at det var full kontroll i kommuneøkonomien. Nå angrer han.

ANGRENDE POLITIKER: I 2018 hadde Jarle Heitmann god kontroll på økonomien i kommunen. Trodde han. Tallenes tale siden den gang forteller en annen historie. Derfor beklager han nå sine bombastiske uttalelser.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

I en rapport på seks sider utarbeide av Komrev Nord, har revisjonsselskapet gjennomgått økonomien i seksjon for oppfølgingstjenester i Tromsø kommune. Der omtales blant annet urealistisk budsjettering, manglende rutiner og prosesser.