Foreldre med tre barn kan få en regning på over 100.000 i året fra kommunen

I oktober ville politikerne utvide og forbedre kommunens SFO-tilbud. Nå foreslås kutt og en prisøkning som vil svi i lommeboka til småbarnsforeldre.
Eksklusiv

For å unngå å avskjedige opp mot 60 lærere som følge av de varslede skolekuttene i Tromsø kommune, ser politikerne nå på andre alternativer for innsparing.