Tromsøbadet koster kommunen 36 millioner kroner i året

Det har kostet nesten én milliard å bygge byens nye badeland. Nå er det klart hvor mye Tromsøbadet vil belaste kommunekassen årlig.

VÅT INVESTERING: Tromsøbadet er ferdig bygget, men investeringen vil fortsette å belaste kommunens driftsbudsjett i årene fremover.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Tromsøbadet åpnet dørene for badegjester i august 2019. Prosjektet hadde først et budsjett på rundt 490 millioner, men ser nå ut til å få en prislapp på 999 millioner. Noe av regningen betales blant annet gjennom tippemidler. Kommunens lån i tilknytning til bygget er på 618 millioner.