Her er de sju viktigste samferdselstiltakene for Tromsø

Tromsø kommune legger størst vekt på byvekstavtalen når de spiller inn sine tiltak til revisjon av Nasjonal transportplan 2022–2033.

IKKE HIT: Tromsø kommune ønsker konsekvensutredning av jernbane nordover til Tromsø, men understreker at jernbane til Tromsø-regionen ikke betyr at fremtidig jernbane skal føres inn på Tromsøya. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

Kommunen har fått invitasjon til å komme med innspill til tiltak i Nasjonal transportplan (NTP) 2022–2033. Administrasjonen har skrevet sitt innspill og dette sendes nå gjennom flere politiske utvalg før kommunestyret skal godkjenne det i slutten av februar.