Kroken sykehjem vurderes brukt til hybler for vanskeligstilte

Administrasjonen vil fylle gamle Kroken med 10-16 hybler for vanskeligstilte. Det skal ikke stå i veien for arbeidet med nye Kroken bo- og velferdssenter, men Kristoffer Kanestrøm (Frp) er skeptisk.

STÅR TOMT: Kroken sykehjem ble fraflytta i 2018 og har siden periodevis blitt brukt av Dreis og til ansatte ved Jadeveien sykehjem. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

Kroken sykehjem ble fraflytta da nye Otium bo- og velferdssenter åpnet dørene i 2018. I dag står bygget tomt. Nå har kommunen satt ned en tverrfaglig gruppe som ser på muligheten for å benytte deler av Kroken sykehjem til hybler for vanskeligstilte som en midlertidig løsning.