Fire partier stemte imot den nye kuttlisten

Posisjon og opposisjon ble ikke enige i utvalgsmøtet, men partene håper å finne en løsning i kommunestyret senere i måneden som reverserer i alle fall noen av kuttene i årets budsjett.

POLITISK MOTSTAND: Opposisjonen stemte imot kuttforslagene som fredag ble lagt fram av utvalgsleder Benjamin Arvola Notkevich (til venstre). Helga Marie Bjerke fra KrF (i midten) vil ikke omfordele innad i Avdeling for oppvekst og utdanning, men heller at kommunestyret finner penger andre steder.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Fredag formiddag møttes Oppvekst- og utdanningsutvalget for å behandle saken om budsjettkutt for 2020. Benjamin Arvola Notkevich (SV) la fram et forslag på vegne av posisjonen som foreslår innsparingstiltak på 16,8 millioner kroner. Utvalget ba om at 10 millioner kroner tilføres barnevernet og at 6,8 millioner tilføres redusert innsparing i skoleramma.