Skolekuttene:

Foreslår innsparingstiltak på 16,8 millioner – gir mest til barnevern og skole

Benjamin Arvola Notkevich (SV) har satt sammen en plan for å redusere omfanget av kuttene.

SETTER BARNEVERNET FØRST: Benjamin Arvola Notkevich (SV) mener at det brenner mest i barnevernet og reduserer tjenestens rammekutt med ti millioner kroner.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Kommunestyret har vedtatt kutt i Avdeling for oppvekst og utdanning for 2020. Seksjon for barnehage får et rammekutt på nesten 47 millioner kroner og barnevernstjenesten må ta ned rundt 12 millioner for å komme i balanse med vedtatt budsjettramme.