Kunstfondet lyser ut sitt første prosjekt i nytt byggeprosjekt

Tromsø kommune søker kunstkonsulent til Sommerlyst barne- og avlastningsboliger. Det er satt av inntil 1,2 millioner til kunstprosjektet.

KUNST PÅ RÅDHUSET: Tromsø kommune eier mye kunst, blant annet dette verket laget av Arthur Arntzen. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

I 2018 vedtok kommunestyret å opprette et kunstfond for finansiering av kunst i kommunale boliger og offentlige rom.