Nordnorsk sjømat kan ha vært helseskadelig i steinalderen

Funn fra steinalderbosettinger i Finnmark viser at torsk som ble spist i Nord-Norge for flere tusen år siden var svært giftig.

VARANGER: Steinalderboplassene i Varanger har blitt gravd ut av arkeologer flere ganger gjennom årene. En analyse av funnene peker til at sjømaten som ble spist her var høyst farlig for mennesker. Her er et bilde fra en utgraving i Skjåvika i perioden 2016–2019. Foto: Hans Petter Blankholm/UiT 

Eksklusiv

En fersk analyse av sjømatrester fra den tiden viser nemlig høye spor av både bly og det kreftfremkallende tungmetallet kadmium, viser en ny studie fra UiT.