Avduket kunstverk spesiallaget for døvblinde

Døves Menighet ved Kroken kirke avduket onsdag et kunstvindu som er spesialtilpasset, slik at det skal kunne oppleves også av de som verken ser eller hører.
Eksklusiv

Som navnet tilsier er menigheten for døve, men den har også døvblinde medlemmer, altså mennesker som verken kan se eller høre.