Bybildet:

Vannledning over Sandnessundet i 1920

I dag tar vi vann i springen for gitt, uten en tanke på at vi nyter fruktene av mange generasjoners hardt arbeid for å få samfunnets infrastruktur på plass.
Eksklusiv

Folk i byen hadde vært vant til vannød, og drukket brunt myrvann fra Prestvannet i mange år før dette arbeidslaget i Johan Marius Søbstads dykkerforretning ble engasjert i august 1920. Da var den 1.200 meter lange rørledningen fra demningen lagt ned i grøft, og det ble dykker Søbstads ansvar å få en ny 1.000 meter lang vannledning forankret på bunnen av Sandnessundet.