I løpet av 2020 vil Equinor ha oljebrønn på plass utenfor Vannøya

Neste måned bores pilothullet 55 kilometer fra land, til protester fra Natur og ungdom.

BORERIGG: «Transocean Enabler», som tidligere bar navnet «Songa Enabler», her avbildet da den ble slept gjennom Rystraumen i 2018. Neste måned skal den bore nytt pilothull nordvest for Vannøya.   Foto: Tom Benjaminsen

Eksklusiv

29. januar ga Miljødirektoratet Equinor tillatelse til å bore et pilothull i Barentshavet, 55 kilometer fra Vannøya. Boringen skal foregå i blokk 7018/5. Det er den sørligste tillatelsen som er gitt i Barentshavet, og nærmest området Lofoten, Vesterålen og Senja som er stengt for petroleumsaktivitet.