I 2018 vedtok kommunestyret nye skolekretser. Nå skal skolestrukturen under lupen igjen

Flere skoler har god plass, mens andres kapasitet er sprengt. Derfor vil politikerne ha forslag på bordet for hvordan kommunen skal drifte skolene i fremtiden.

SKAL UTREDE: Seksjonsleder for skole, Geir Ove Olsen, setter nå i gang arbeidet med å vurdere alle skolene i kommunen for å gi kommunestyret valgmuligheter.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Eksklusiv

Da Oppvekst- og utdanningsutvalget presenterte sine kuttforslag for skole og barnevern forrige fredag, sendte de også ut en rekke bestillinger. Blant annet denne: