Ny nasjonal oversikt:

Disse barnehagene scorer høyest og lavest i Tromsø

Sjekk resultatet av den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager.

Her er barna i Læringsverkstedet barnehage avdeling Haugenstykket avbildet under sin egen filmfestival i 2017. I Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse har Haugenstykket og Kråkeslottet de mest fornøyde foreldrene.   Foto: Ida Ramberg

Eksklusiv

Tromsø kommune har 4.213 barn registrert i barnehage. Disse er fordelt på 95 kommunale, private og familiebarnehager. Samtlige kommunale barnehager krever inn den månedlige maksprisen satt av regjeringen, på 3.135 kroner per barn (eventuell søskenmoderasjon ikke medregnet).