Kommunestyret:

Vedtok reguleringsplan for Stakkevollveien

Etter en lang - og til tider svært teknisk komplisert - debatt vedtok kommunestyret en ny reguleringsplan for Stakkevollveien mellom Hansjordnesbukta og Tverrforbinldelsen.

TRANG: I dag er Stakkevollveien Tromsøs mest trafikkerte vei, samtidig som den er trang og uoversiktlig. Nå er det vedtatt en ny reguleringsplan for utvidelse av veien.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Enkelt fortalt så vedtok kommunestyret en reguleringsplan der det ble slått fast at Stakkevollveien skal være 19,5 meter brei – men der det ikke ble slått fast hvordan veien skal utformes.