Renteøkning på to prosent vil gi 81 millioner kroner i økte renteutgifter for kommunen – som må dekkes på driftsbudsjettet

Men kommunen frykter ikke renteøkning - og har klart å stoppe gjeldsveksten i 2019. Nå vil de jobbe for å redusere den.

MYE GJELD: Oddgeir Albertsen er stabssjef i kommunen, og er fornøyd med at de har begrenset gjeldsveksten det siste året. Her fra presentasjonen av kommunens regnskap for 2019 tidligere i uka. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

Tromsø kommune har de siste årene stadig brukt mer penger på å betale renter og avdrag på store investeringer, som for eksempel Tromsøbadet, nye Sommerlyst ungdomsskole, Helsehuset og Otium.