Politikerne fjernet piggdekkgebyr fra tiltaksplan for renere luft – nå må det kanskje settes tilbake igjen

Miljødirektoratet mener at kommunens plan for å redusere svevestøv i lufta ikke vil fungere uten piggdekkgebyret.

– KUN GEBYR SOM NYTTER: Enhetsleder i seksjon for byutvikling, Lars Ferdinand Øvergaard, sier at det trengs færre piggdekk på veiene og økte inntekter til kosting for å få redusert svevestøvet i byen.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

I 2017 kom et krav fra Miljødirektoratet om at Tromsø kommune måtte lage en tiltaksplan for å redusere mengden svevestøv i lufta. I fjor høst la administrasjonen fram en plan med ni tiltak. Det var bred politisk enighet om alle punktene bortsett fra det som handlet om innføring av piggdekkgebyr. Etter mye debatt i forkant av kommunestyremøtet i desember valgte politikerne å fjerne gebyret fra planen.