Fram til 2011 var amputasjon eneste løsning:

Britiske soldater til UNN for å lære å håndtere frostskader

UNN er verdensledende på behandling av frost- skader. Nå vil Norges allierte militære styrker lære hvordan også de kan bekjempe frostskader.

KURS: De engelske offiserene kom til MH-bygget torsdag for å lære nye metoder for å behandle frostskader. Fra venstre: Underløytnant Marc Dowling, overlege Sven Weum, professor Louis de Weerd. Lengst til høyre står professor James Mercer. 

Eksklusiv

– Vi har kommet til Norge på øvelser i mange år, og det er viktig å lære hvordan man behandler skadene som kan oppstå i den bitende kulden, sier underløytnant Marc Dowling fra det britiske Royal Marines.