Forskning ledet fra Tromsø vil senke lungekreft-dødeligheten

En av de dødeligste kreftformene er lungekreft. Nå håper forskere fra UiT og UNN å kunne bidra til å senke dødeligheten med fem prosent.

ANALYSERER: Tom Dønnem (bakerst) og Mona Pedersen forsker på lungekreft. Brage Larsen Sollund leder Kreftforeningen i Nord-Norge. Foto: Christer Pedersen 

Eksklusiv

Hvert år rammes 34.000 personer av kreft i Norge. Av disse overlever ikke 11.000.