Kommunens «Forbedringsprogram» skulle gi innsparinger på 205 mill. kr. Resultatet? Null

Minst 205 millioner kroner skulle bli det konkrete resultatet av kommunens såkalte «Forbedringsprogram». Etter snart fem år har ikke programmet levert en eneste målbar krone i besparelse.

NULLRESULTAT: Etter planen skulle kommunens Forbedringsprogram gi innsparelsen på – minimum – 205 millioner kroner. Etter fire år er resultatet ikke målbart. 

Eksklusiv

Det er hovedkonklusjonen i en evalueringsrapport som ble lagt fram torsdag.