Foreldre avgjør selv om de har samfunnskritiske yrker:

38 av 8000 elever er på skolen i dag

Fredag er alle skoler og barnehager stengt, men regjeringen gjør unntak for visse kritiske yrkesgrupper. Foreløpig overlater kommunen det til foreldre selv å vurdere om deres yrke har en kritisk samfunnsfunksjon.

PLANLEGGER FJERNUNDERVISNING: Seksjonsleder for skole i kommunen, Grete Ollila, sier at skolene jobber med å planlegge hvordan fjernundervisning skal gjennomføres og at dette vil settes i gang så fort som mulig.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Eksklusiv

Torsdag iverksatte regjeringen flere tiltak for å dempe korona-pandemien. Blant annet er alle barnehager og skoler stengt fra klokka 18 torsdag og i to uker fram til 26. mars.