Kong Olavs byvandring

Her vandrer kong Olav gjennom Storgata. Året er 1969. Byen fylte 175 år, og det krevde kongelig besøk.
Eksklusiv

Det var en spesiell dag i byens historie. Det var mange år siden Tromsø hadde feiret et jubileum. I 1944, da byen fylte 150 år, var det krig og selvsagt ingen feiring av fødselsdagen.