Kvenfolkets dag 16. mars – gratulerer med overstått:

Da Leonhard og hunden hans «Togo» berget Nome fra epidemi

I disse dager er det flere grunner til å huske skibotningen Leonhard Seppala (1877–1967) og hunden hans «Togo».

NOME, ALASKA: I 1925 ble Nome rammet av en difteriepidemi som truet med å utslette det lille samfunnet hadde det ikke vært for 20 tapre hundekjørere og hundene deres. Bildet av Storgata (Main street) er tatt 22. september 1988, da byen var bare to måneder gammel. Foto: Ukjent. Kilde: Library of Congress 

Eksklusiv

Den mest åpenbare koblinga til disse dager er selvfølgelig Seppalas rolle i det såkalte «Serumløpet» til Nome, Alaska i 1925 da en epidemi av difteritilfeller truet med å utrydde hele byen med sine 1.400 innbyggere.