Søren Nikolai Karlsen (1845-1932):

En barndom i fjæra

Søren Karlsen fra Labukt i Balsfjord hadde vært fisker hele sitt liv med lange perioder hjemmefra, uten at det forhindret ham fra å ta ansvar for både gård og bygd.

ET BARNDOMSHJEM: Påfallende mange av Søren Karlsens minner dreier seg om ting han har observert fra fjæra, så noe sier meg at han kanskje vokste opp i et lignende hus som dette. Selv om Karlsens egen historie naturlig nok er unik, deler han nemlig bakgrunn med utallige andre av våre forfedre og formødre som hadde fjæra og båten som lekeplass. Bildet gjengis med tillatelse av Perspektivet Museum. Foto: Ukjent, men inngår i museets Schrøder-samling/ PEM-SCH-00437 

Eksklusiv

Da avisa kom på besøk i anledning 87-årsdagen hans den 11. januar 1932, konstaterte journalisten med «undring at han hører normalt, leser uten briller, og kan være med på samtalen enten den dreier sig om krig i Mantsjuriet eller om årets Lofotfiske. Men riktig i sitt element kjenner den gamle sig når han fortelle fra sine opplevelser.»