Førstestatsadvokat Lars Fause sitter selv i «søringkarantene»: – Jeg følger påleggene fra kommunen

Tromsøs karantenebestemmelser er uønsket av sentrale myndigheter. Men kan du straffes dersom du bryter dem?
Eksklusiv

Mens Tromsø kommune og ordfører Gunnar Wilhelmsen fastholder egne, strenge karantenebestemmelser for reisende sør for Dovrefjell, presser regjeringen og Folkehelseinstituttet (FHI) på for å få myket opp reglene i nord.

Det setter påtalemyndigheten i en kinkig situasjon.


Ordføreren tilbakeviser karantene-kritikken fra NHO. - Vi har bred støtte fra næringslivet i Tromsø

Ordføreren mener at kritikken fra NHO Arktis ikke treffer, og at de negative konsekvensene av lokale karantenebestemmelsene blir prøvd løste fortløpende.


Sitter selv i karantene

Spørsmålet er om de kan håndheve lokale vedtak eller ikke.

– Det ønsker jeg ikke å kommentere. Det jeg kan si, er at jeg kom hjem fra Høyesterett for halvannen uke siden, og sitter nå i karantene selv. Jeg følger påleggene fra kommunen, og jeg vil oppfordre alle andre til å gjøre det samme, sier Fause.

Han henviser til Riksadvokatens retningslinjer fra fredag i forrige uke.

«Det må nøye vurderes hvilke brudd det skal reageres strafferettslig mot, og påtalemyndigheten skal som hovedregel alltid konsulteres før politiet inngir anmeldelse for brudd. Dersom det vurderes å etablere straffesaker basert på lokale forskrifter skal regional statsadvokat konsulteres. Riksadvokaten minner i så måte om påtalemyndighetens selvstendige rolle og ansvar for å vurdere hjemmelsgrunnlaget,» heter det der.


Næringslivet ber om dialog om lokale karantenebestemmelser: - Kan ramme unødvendig hardt

Næringslivet Hovedorganisasjon i nord - NHO Arktis - frykter at for strenge lokale karantenebestemmelser kan føre til til dels unødvendige og alvorlige konsekvenser for næringslivet i regionen.


Ikke anledning til å bruke tvang

For å unngå en «ny NAV-skandale» har statsadvokatene også fått streng beskjed om å vurdere lovligheten i vedtak fattet av det offentlige, herunder også kommuner.

– Vi har fått et strengt pålegg her, og det gjelder selvfølgelig i denne situasjonen også, sier han.

Førstestatsadvokaten ønsker ikke å kommentere hvordan de ser på lovligheten i Tromsø kommunes vedtak, utover å understreke at både statsadvokatskontoret og Fylkesmannen skal gjennomgå kommunens vedtak grundig.

– Nå forholder vi oss til smittevernloven, hvor det heter at isolering av personer kan vedtas i opptil syv dager om gangen. Ellers er vårt syn at smittevernloven ikke gir politiet eller påtalemyndigheten adgang til å bruke tvang ved gjennomføring av tiltak.

– Dersom noen nekter å overholde de pålagte begrensningene i bevegelsesfriheten, og det ansees som så alvorlig at noe må gjøres, så må kommunale myndigheter eventuelt fatte nye vedtak innenfor lovens rammer, sier han.


Gunnar får full støtte for «søringkarantene»: – Det er ikke et dumt, men effektivt tiltak

Regjeringen ønsker ikke lokale karanteneregler, men professor Ørjan Olsvik forstår godt at kommunene tviholder på «søringkarantenen».


Ingen saker så langt

Fause opplyser at han ikke er kjent med at det er iverksatt etterforskning som følge av brudd på lokale karantenebestemmelser, verken i Troms eller Finnmark.

– Vi er heller ikke kontaktet av politiet på saksnivå, legger han til.

Han forteller at det er løpende og tett dialog mellom politimestrene og statsadvokatene.