Koronavirus stanser atomubåt

Det planlagte besøket av en amerikansk atomdrevet ubåt i Tromsø er utsatt - på ubestemt tid.

UTSATT: Det planlagte besøket av en amerikansk ubåt til havna på Tønsnes er utsatt på ubestemt tid.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Planen var at en amerikansk atomdrevet i løpet av 2020 skulle komme til Tromsø, og kunne legge til ved havna på Tønsnes. I forkant hadde Forsvaret og Tromsø kommune planlagt et folkemøte i april for å orientere befolkninga. Også Direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet (DSA) skulle delta for å svare på spørsmål om mulig strålefare.