Naboene har klaget på det de mener er ulovlig hotelldrift i to år – nå frykter de koronasmitte

Beboerne i Mellomvegen 37 har i flere år prøvd å få kommunen til å gripe inn mot hotelleier og nabo Idar Gabrielsen, som de hevder driver ulovlig utleie av flere leiligheter i bygget.

UTLEIE: Styret i Boligsameiet M37 i Mellomveien mener utbygger Idar Gabrielsen driver ulovlig hotellvirksomhet i leilighetene som ennå ikke er solgt. Beboere i Boligsameiet M39, like bak den fremste blokken, forteller at det samme foregår der. 

Eksklusiv

Advokat Jan Tore Olsborg, styreleder i boligsameiet M37, sier seksjonseierne opplever «hotelldriften» i boligbygget som belastende.