Vil øke drivstoffavgiften til det dobbelte

Tromsø kommune er blitt enige med fylkeskommunen om å sende en søknad til Stortinget om å få kreve inn 212 øre i lokal drivstoffavgift - noe som er en fordobling av dagens nivå.

VIL FORLENGE: Administrasjonssjefen vil sende søknad til Samferdselsdepartementet om å få kreve inn drivstoffavgift i Tromsø fram til utgangen av 2020.  Foto: Christer Remen

Eksklusiv

– Vi er jo ikke sikre på at vi vil få øke avgiften så mye, det kan jo ende med en mellomting – men vi er blitt enige med fylket om at vi skal søke om en fordobling av avgiften, sier leder i kommune- og byutviklingsutvalget (KoBy), Tone Marie Myklevoll, til iTromsø.