UNN-ledelsen har laget pandemiplan for rusavhengige og psykisk syke

Klinikksjef ved psykisk helse- og rusklinikken i UNN, Tordis Sørensen Høifødt, kan fortelle om en nedgang i antall pasienter den siste tiden.

Tordis Høifødt Sørensen, klinikksjef ved Psykisk helse- og rusklinikken i UNN.  Foto: Jan Fredrik Frantzen

Eksklusiv

– Vi ser at færre pasienter er blitt innlagt de siste to ukene og at poliklinikkene mottar færre henvisninger. Dette er ønsket for å kunne ivareta smittede pasienter, sier Høifødt.