Kommuneansatte overtar ansvaret for screening på flyplassen

Lørdag overtok kommunen ansvaret for all screening på flyplassen fra Sivilforsvaret. Nå skal badevakter, barnehageansatte og andre ansatte i kommunen screene alle nyankomne flypassasjerer som kommer til byen. 
Eksklusiv

Etter 15. mars har alle som kommer med fly til Tromsø blitt screenet. Det vil si at passasjerene får spørsmål om hvor de er fra, om de er friske, og om de har kunnskap om karantenereglene i Tromsø.