Bybildet:

Myntvaskeriets siste dager

Dette er et av de siste bilder som er tatt av Myntvaskeriet – det underjordiske renseriet som lå like ved trappa til den katolske kirke.
Eksklusiv

Kulturhuset og Forsikringsgården er i ferd med å reise seg på dagens bilde, og det gjorde at gammelt måtte vike for det nye.