UNN har utsatt over 7.000 planlagte pasientavtaler

Til tross for tusenvis av utsettelser på UNN, er direktør Anita Schumacher klar på at man jobber hardt for at pasientene skal få behandlingen de trenger.

UNN-DIREKTØR: Anita Schumacher understreker at de som trenger øyeblikkelig hjelp skal få behandling.  Foto: Jan Fredrik Frantzen/UNN

Eksklusiv

På grunn av koronakrisen har UNN vært nødt til å utsette 7.321 pasientavtaler, skriver Dagens Medisin. 6.450 innleggelser/konsultasjoner innen somatikk er utsatt, og av dette er 589 operasjoner.