Ansatte ved Nordnorsk kunstmuseum gir full støtte til den avsatte direktøren – og etterlyser en begrunnelse fra styret

Åpenhet er en av verdiene til Nordnorsk kunstmuseum – men de ansatte har ennå ikke fått noen forklaring fra styret om hvorfor direktøren er avsatt.

De ansatte ved Nordnorsk kunstmuseeum stiller seg bak direktøren. Her ble er en del av de ansatte fotografert sammen med eks-direktøren ved en tidligere anledning. Fra venstre: Bodil Kjelstrup, Sophie Coupe (ikke lenger ansatt på museet), Lise Dahl, tidligere direktør Jérémie Michael McGowan, Margit Lein, Kristin Løvås, Kjetil Rydland, Kim G. Skytte, Charis Gullickson. De fleste ansatte på museet har signert et brev som uttrykker full støtte til McGowan.  Foto: Marius Fiskum

Eksklusiv

Denne uka avsatt styret i Nordnorsk kunstmuseum direktøren for museet, Jérémie Michael McGowan. Styret har ikke oppgitt noen årsak for at McGowan ble løst fra sitt åremål. McGowan fikk jobben i 2015, med et åremål på fire år, som deretter ble fornyet med to nye år, før det denne uka ble opphevet.