Bybildet:

Tidenes byggeskandale

Et interessant bilde på mange måter, der Troms og Tromsø Sykehus er i ferd med å gro sammen med Landskirka i venstre bildekant.

KJÆRT BARN: Da det ble etablert sykehus i Tromsø i 1851 het det opprinnelig Senjen og Tromsø Sygehus og lå i Grønnegata. I 1866 endret det navn for første gang; da til Tromsø Amts Sygehus. Da sykehuset på Strandvegen sto ferdig i 1922 het det Troms og Tromsø sykehus (siden kommunen og fylkeskommunen eide institusjonen i fellesskap). 

Eksklusiv

Bildet er tatt høsten 1955, i starten av det som etter alle solemerker må ha vært tidenes byggeskandale i Tromsø.